KNT-logo

Mat & Prat Juni

Mat & Prat är en aktivitet som drivs av Företagarna och MöckelnFöretagen tillsammans med Karlskoga Näringslivsbolag. Mötet är en öppen mötesplats där du som gäst får chansen att bekanta dig med lokala nätverk, träffa nya affärskontakter och ta del av kommunens information. 

Dagens program  - gäster

Saab Dynamics – Magnus Palmér

Burger King - Jimmy Bourelius 

Karlskoga Kommun, Bygglovsenheten

Avslutnigsvis
Företagarna Kaisa Edenvik

MöckelnFöretagen Dan Gunnarsson

Karlskoga Näringsliv & Turism AB Dan-Åke Widenberg

Välkommen till 
Bofors Hotel onsdagen den 10 juni kl 11.30. Programstart kl 12.00. Anmäl dig här!

HEMMABLINDA ELLER VAD?

I dag är Karlskoga en kommun på frammarsch!

Symbolen bubblor speglar idag det som händer i Karlskoga - det finns så många bra aktiviteter på gång – låt oss inte förbli hemmablinda utan se oss omkring med öppna ögon för att se allt positivt;

När jag flyttade hit 1995 från en ort endast 15 mil bort var Karlskoga helt okänt för mig. Staden framstod som märklig med den långa och trafikljustäta E18 delandes staden samt ett centrum som så likt många andra städer skövlats under 60 – 70-talens rivningshysteri. Med industrier på bästa strandområde och med ett begränsat handelsutbud.

Det jag upptäckte när jag skrapade på ytan var en stad med ett unikt rikt förenings- och kulturliv och med en stolt historia som påverkat världshistorien. Alfred Nobel med sitt Nobelpris – ett av Sveriges mest kända varumärken. Ett Bofors som i mina ögon bidragit till de godas seger i andra världskriget men kanske med en mer tveksam nutidshistoria.

En stad med en insjö mitt i stan, badplatser endast några hundra meter från centrum. Med en omgivning som medger ett rikt friluftsliv. Med en mycket rimlig kostnadsnivå för ett bra boende.

Vårt näringsliv i form av tillverkande industri har långa traditioner och har utvecklats väl till att vara i framkant både i teknik och produktivitet vilket innebär en stark internationell konkurrenskraft. Industrin har mycket bra kvalitetssystem med höga dokumentationskrav. Industrin präglas av mångfald täckande många branscher. Vi har i många fall en unik och imponerande kompetens bl a i våra många ingenjörer.

Jämfört med länet i övrigt har de få stora företagen totalt fler anställda än företag med få anställda, vilket kan innebära en större sårbarhet vid konjunktursvängningar. Våra företag visar en ökning av förädlingsvärdet om 5 % för perioden 2008-2013, medan antalet anställda minskat med 7 % för samma period. Enligt samma källa har det tillkommit 174 nya företag i Karlskoga sedan 2008.

Vid vårt Science Park har utvecklats ett tillverkningstekniskt center som röner nationellt och även internationellt intresse. Genom att kombinera två tekniker, tomografi (3D-röntgen) och industriell 3D-printing har ett unikt koncept skapats vilket kommer att ge upphov till stora innovationer i design, konstruktion och tillverkningsteknik. Vårt Science Park har höga ambitioner med goda möjligheter att bidra till vår industris fortsatta utveckling inom centrala framtidsområden. Det finns flera exempel på goda idéer inom vår industri.

Karlskoga betraktas idag som ett intressant handelsområde för mer än 80.000 människor, vilket gör att många av våra nationella handelskedjor redan etablerat sig i staden – fler kommer. Här ligger vår utmaning i att hitta kombinationer för att utveckla detta tillsammans med centrumhandeln.

Karlskoga besöks varje år av ca 340.000 personer, vilka finner det intressant att komma till vår stad. Inte många Karlskogabor vet att Karlskoga t o m internationellt är känt för sina närliggande fiskesjöar. Vår besöksnäring präglas av mångfald som bör tillfredsställa mångas önskemål. Det finns flera goda initiativ som sätter Karlskoga på kartan för intressanta besöksmål. Destinationsutvecklingen är en viktig del av detta.

Vi har ett modernt ”utbildningssystem” med bl a Möckelngymnasiet, vi har attraktiva Yrkestekniska utbildningar samt tillgång till två närliggande universitet. Vi har en Folkhögskola med ett omfattande och attraktivt utbildningsprogram. Våra ungdomar har alla möjligheter i världen att utbilda sig för att bli attraktiva för framtidens yrken.

Givetvis har vi utmaningar – allt är inte bra, långt därifrån.

Vi måste utveckla vår industri till även nya branscher, vilka tar tillvara den höga kompetensen i hela värdekedjan. Karlskoga är den industriella motorn i regionen och aktiviteter pågår för att ”konvertera” vår industri. Många i den stora mängden mindre/medelstora företag utvecklas nu mer självständigt för att minska beroendet av våra storföretag.

Vi måste lyckas att få fler ungdomar att klara skolan. Genom en bra grundläggande utbildning skapas även möjligheter till vidareutbildning till de framtida yrken vilka vi idag kanske inte ens känner till.

Näringsliv och samhälle hänger ihop, en god utveckling i näringslivet främjar utvecklingen i samhället och vice versa. Ett bra exempel är skolan som idag utbildar företagens framtida medarbetare. Näringsliv och skola måste bättre samverka för att åstadkomma efterfrågad kompetens; av näringslivet eftertraktade utbildningar och kompetenser i kombination med praktikplatser. Här gäller det att ge och ta – vi måste alla ta ett ansvar för att våra kommande medarbetare skall lyckas bättre med sin utbildning och verkligen känna att utbildning leder fram till intressanta jobb.

Givetvis skall vi fortsätta utveckla vår handel och besöksnäring, vilka i många fall även ger våra ungdomar ett första jobb. Handel och besöksnäring sysselsätter ca 15 % av vår befolkning medan industrin och industrinära tjänster sysselsätter över 35 % av våra invånare.

Man kan tvista om vi har ett bra eller dåligt företagsklimat i Karlskoga. Ett sätt att mäta är nöjdheten hos företag som haft kontakt med kommunen, hur nöjda de är med den kommunala servicen – utfallet för Karlskoga är ca 70 %, vilket får anses bra. Ett annat sätt är att titta på Svenskt Näringslivs attitydundersökning där endast 100 företagare i Karlskoga svarat – där hamnar vi på plats 247.

Man kan tycka vad man vill om dylika undersökningar men givetvis kan ett dåligt resultat i en nationell undersökning påverka eventuella nyetableringar i vår kommun varför vi självklart måste agera – vi analyserar resultatet och vidtar åtgärder för att försöka förbättra vårt läge.

Oavsett vad som är sant och rätt är det i mångt och mycket upp till oss själva vad vi gör för att forma vår framtid. Ingen annan kommer att göra det åt oss.

Vi har en historia att vara stolt över, vi kan vara stolta över vad vi hittills har åstadkommit. Enligt vissa undersökningar tycks vi Karlskogabor ha en mindre positiv inställning till vår stad än vad omgivningen har. Ser vi inte den positiva utveckling vi är inne i nu? Vi är ändock i utkanten av gnällbältet. Nu när det går åt rätt håll måste vi ta i för att utvecklingen skall fortsätta!

Låt oss tillsammans ta ett krafttag för att lyfta vårt Karlskoga högre!

Dan-Åke Widenberg

 

 

 

Mat o Prat maj

Mat & Prat maj bjöd på intressant presentation av Jörgen Björkman från Dynasafe. Det bjöds även på information från Miljö och hälsa på Karlskoga kommun och Henrik Lindstedt och Martina Björck presenterade nyheter angående Karlskogafesten och Karlskoga Motorsportvecka.

IMG 1926

Fler artiklar...

Kort om oss

Karlskoga Näringsliv & Turism är ett samarbete mellan näringsliv, handel och turism.

Här finns vi

Kungsvägen 34
(Nya Folkets Hus)
691 33 Karlskoga

Kontakta oss

Tel: 0586-21 61 00
Email:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Karlskoga Näringsliv & Turism | Kungsvägen 34 | 691 33 Karlskoga
Copyright © Karlskoga Näringsliv & Turism - Alla rättigheter förbehållna
Logga in | Producerat av Anderberg Media