Karlskoga - staden det bubblar i!

Företag & företagare

I Karlskoga finns det mycket att vara stolt över men det som antagligen är mest beundransvärt är vårt näringsliv. Karlskoga är välkänt som ett mycket starkt tillverkningstekniskt centrum, med många livskraftiga företag.

Här finns allt från mindre lokala verksamheter till stora världsledande koncerner. I Karlskoga finns ett dynamiskt, diversifierat och framtidsinriktat näringsliv med anor från 1600-talet.

Från att karlskogatrakten under lång tid dominerats av försvars- och kemiteknisk industri har under senare år små och medelstora företag etablerats och flera branscher har tillkommit såsom additiv tillverkning och AI-teknologi.

Karlskoga som näringslivsort är mycket attraktiv på grund av tillgången på hög kompetens, goda samarbeten och en framsynthet som är nödvändig i dagens konkurrens. Detta tillsammans med innovativa och framgångsrika företag medför att Karlskoga kan skryta med ett näringsliv i absolut världsklass.

Vill du söka efter företag i Karlskoga?

Företagare?

Du vet väl om att Karlskoga kommun är en del av Business Region Örebro. Tillsammans arbetar vi för att skapa tillväxt genom att få fler företag att starta, etablera sig och växa i regionen.

Business Region Örebro är ett partnerskap mellan alla kommuner i Örebro län; Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Business Region Örebro är länets samverkansplattform för näringslivsfrågor med Region Örebro län som huvudman.

Business Regions grunduppdrag är organiserat i fem samverkansområden:

  • Entreprenörskap, nyföretagande & innovationer
  • Investering & etablering
  • Kommunservice
  • Kompetensförsörjning
  • Näringslivsfrämjande utvecklingsarbete

Timbanken är fri företagsrådgivning som är till för dig som ska starta eller utveckla ditt företag i Örebro län. Du får fem timmar med en affärsrådgivare - välj själv vad du vill få bättre koll på.