Företagsjouren – för bolag som drabbats av coronavirusets effekter

Region Örebro läns företagsjour för bolag som drabbats av coronavirusets effekter. Företagsjouren ska vara en neutral förmedlare av kontakter och information till länets företag som kan behöva extra stöd, råd och hjälp med utmaningar.

Här finns ingångar till professionell företagsrådgivning, affärsutveckling och finansiering. Ett stort antal aktörer finns knutna till initiativet som nu lanseras för att underlätta den svåra situationen som många företagare befinner sig i.
Telefon: 019-602 99 00
E-post: foretagsjouren@regionorebrolan.se