Så stöttar Karlskoga-företagen i coronakrisen

I Karlskoga finns engagemang, initiativ och samarbete - och företag som vill göra skillnad.

Engagemang, initiativ och samarbete.
När coronakrisen breder ut sig ställer företagen upp och gör det gemensamt.
I Karlskoga har ett antal företag tagit initiativ och tillsammans bidragit till att lösa angelägna problem i en allvarlig situation.

Amexci, Hitad och Jihåplast har nu levererat visir till vården i Sörmland och fortsätter med att förse vården i Linköping och Karlskoga närmast.

Amexci, Hitad och Jihåplast har nu levererat visir till vården i Sörmland och fortsätter med att förse vården i Linköping och Karlskoga närmast.

När behoven i corona-krisens spår stod klara slog sig tre Karlskoga-företag samman.
Amexci, Hitad och Jihåplast har nu levererat visir till vården i Sörmland och fortsätter med att förse vården i Linköping och Karlskoga närmast.

– Vårt team har närmast jobbat dygnet runt de senaste veckorna med det här, berättar Amexcis vd Edvin Resebo.

– Vi har alla varit väldigt bekymrade över situationen men tycker nu också att det känns väldigt kul att vara med i det här och att kunna göra skillnad i en allvarlig situation.

Början till insatsen kom efter ett inslag i media om hur vårdpersonal klippte till visir av overheadfilm i materielbristens spår.

– Då ville vi se hur vi kunde medverka till att hitta en lösning och en väl fungerande lösning, konstaterar Edvin Resebo.

Skalar upp produktionen

Man skapade en prototyp och tog sedan projektet vidare. Amexci designade en hållare som 3D-printades. Jihåplast ställde upp med skyddsplast till visiren. Hitab skar ut plasten. Tillsammans skapade de en väl fungerande produkt som lever upp till de specifika krav som vården ställer i det här utsatta läget.

– Nu har vi levererat 1 000 visir till Region Sörmland och närmast står 100 visir till Linköping och 300 till Karlskoga lasarett, sammanfattar Resebo.

Efter påsk kommer man att skala upp produktionen då behoven är stora.

– Produkten är C-märkt nu och ambitionen att snabbt kunna leverera större volymer, förklarar Amexcis vd

– För oss har det här inneburit en stor satsning och en stor omställning men alla inblandade har varit väldigt motiverade att bidra till något som gör positiv skillnad i det här kritiska läget.

Engagemanget bland Karlskogas företag stannar inte här. Lasertech är ett annat företag som tagit initiativ och gör insatser i samarbete med andra lokala företag. För Lasertechs del började det i visirbågar.

– Ett Stockholms-företag hade 3D-printat visirbågar och lade ut filen för andra att ladda ned, berättar Karolina Johansson hos Lasertech.

Viljan att ställa upp

– Vi gjorde det och tog fram tre visirbågar på prov. Sedan såg vi på Facebook att avdelningschefen på akuten i Karlskoga efterlyste material och tog kontakt.

Det visade sig att den utrustning Lasertech tagit fram passade perfekt för akutens behov på lasarettet.

– Så förra veckan levererade vi 100 enheter som vi skänkte till akutmottagningen, berättar Karolina som konstaterar att man nu levererar även till Pilgården i Degerfors och serviceförvaltningen i Karlskoga.

Flera andra företag har ställt upp i den här satsningen. BAE är ett sådant, Sveaskog ett annat och det har handlat om sådant som att donera overheadblad till utrustningen.

– Det finns en väldigt positiv vilja att ställa upp när det behövs, säger Karolina Johansson.

Lasertech vill fortsätta att bidra i coronakrisens spår och göra det i samarbete med andra.

– Kan andra företag hjälpa till och bidra med hjälp och utrustning så kan vi fortsätta att donera den här typen av utrustning till vården och det är ju det vi vill göra, avslutar Johansson.