Miljonsatsning för att stärka den lokala handeln

Alla anställda i Karlskoga kommun får ett presentkort med ett värde av 300 kronor. Presentkortet är en av flera insatser som kommunen gör för att lindra effekterna av coronaviruset på näringslivet i Karlskoga.

- Vi gör det här för att stärka och underlätta för lokala näringsidkare i den här extrema situationen som vi alla är i och samtidigt visar det på uppskattning till de anställda i Karlskoga kommun, säger Tony Ring, kommunstyrelsen ordförande.

Kortet gäller på samtliga köpställen som är anslutna till Marknadsplats Karlskoga och åtgärden bedöms medföra flera positiva effekter, främst kommer det ge en positiv injektion till den lokala handeln.

- Trots att förslaget på kort sikt innebär en viss negativ effekt på kommunens ekonomi, bedöms åtgärden i ett långsiktigt perspektiv medföra en positiv ekonomisk effekt, säger Tony Ring.

Presentkortet ges till alla som var anställda i kommunen 31 mars, det gäller såväl tillsvidareanställda som personer med kortare anställningar, inklusive timvikarier. Exakt hur kortet kommer att distribueras är ännu inte klart.

Cirka 60 handlare är knutna till Marknadsplats Karlskoga och kostnaden för kommunen beräknas uppgå till drygt en miljon kronor.