Nya instruktioner: Du som arbetar i samhällsviktig verksamhet - anmäl behov om barnomsorg

Bild

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)

Uppdaterad information fredag den 27 mars. Utifrån nya föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) så behöver kommunen nu ändra hanteringen av insamling av vårdnadshavare som arbetar med samhällsviktig verksamhet.

Vi vill med detta uppmärksamma både vårdnadshavare och arbetsgivare på att det kommit nya föreskrifter från MSB.

För dig som vårdnadshavare innebär det att du som redan skickat in behöver följa de nya instruktionerna och meddela din förskola, fritidshem eller annan pedagogisk omsorg muntligt om du arbetar i samhällsviktig verksamhet, vilket din arbetsgivare avgör.

För dig som arbetsgivare innebär det att du måste följa MSB:s föreskrift.