Så möter Karlskoga Energi & Miljö behoven under Corona-pandemin

För att kunna fortsätta leverera samhällskritiska tjänster dygnet runt, skydda medarbetarnas hälsa och stötta lokalsamhället har Karlskoga Energi & Miljö beslutat om en rad åtgärder. I nuläget bedömer företagsledningen att försörjningen av alla tjänster kan fortsätta utan störningar.


- Vi fortsätter bedriva och försöker även i viss mån utöka planerat arbete vilket ger upphov till sysselsättning för en mängd underleverantörer i Karlskoga. Det gäller till exempel gräv- och lastbilstransporter, elektriker, VVS-kompetens, automationstekniker, miljömätningar, övriga transporttjänster med mera. Vi erbjuder även leverantörerna att korta ner betalningstiden så att de får sin ersättning för utförda tjänster snabbare, säger vd Sebastian Cabander.

Projektet med att byta elmätare hos alla kunder i Karlskoga omprioriteras till att i första hand beröra mätare som inte kräver hembesök inne hos kunden. I andra hand gör man om rutinerna för att ha möjlighet att fortsätta byta hos villaägare med mätare inomhus, dock inte hos personer i riskgrupper.

- Likt alla andra går vi igenom beredskapsplaner, skjuter upp kundträffar och evenemang, begränsar tjänsteresor och erbjuder de medarbetare som kan att arbeta på distans. Självklart har vi även riktlinjer kring handhygien med mera.

Vill hjälpa kunderna

Sedan en vecka tillbaka har kundtjänsten endast öppet för personliga besök efter tidsbokning, detta för att minska mängden personer som vistas i lokalen samtidigt. Bemanningen utökas istället för att fortsatt kunna hantera alla kundärenden effektivt.

- Vi uppmanar till att så många som möjligt hanterar sina ärenden via vår app eller hemsida, där vi har både självservicefunktioner och chatt. Det underlättar för alla.

De kunder som har problem att betala sina fakturor till Karlskoga Energi & Miljö ges möjlighet att efter individuell prövning få en förlängning av betalningstiden efter en justering av kreditpolicyn.

- Kreditmöjligheterna gäller under förutsättning att man inte sedan tidigare har haft betalningsproblem. Vi kommer inte heller att debitera dröjsmålsränta för den förlängda betalningstiden.

Bidrag till lokalsamhället

I företagets verksamhet används handsprit dagligen runt känsliga processer vilket innebär att man har ett eget lager. Nu skänks en stor del av lagret till vården som har bättre användning av den i nuläget.

- Vi använder handsprit kontinuerligt i den egna verksamheten men i många fall fungerar det lika bra med tvål och vatten.

Vidare kommer Karlskoga Energi & Miljö att titta på om man på något sätt kan utöka stöttningen till elitlagen i Karlskoga, de är viktiga varumärken för orten.

Företaget fortsätter även att erbjuda sommarjobb, trots att behovet inte kommer vara lika stort som en följd av Corona-krisen.

- Vi fortsätter titta på fler sätt att bidra till lokalsamhället, till exempel undersöker vi möjligheten att, utan extra kostnad, erbjuda högre hastighet på bredband till de företag som har ett ökat behov. Andra saker vi undersöker är hur vi kan stötta lokala aktörer som genomför evenemang inom ramen för Folkhälsomyndighetens begränsningar, avslutar Sebastian Cabander.