Nu är Alfrednobelskarlskoga.se här!

Näringslivet i Karlskoga har länge efterfrågat en webbplats för att tillsammans med kommunen kunna berätta mer om vår stad - och nu är den här - Alfrednobelskarlskoga.se!

- Vi vill med hjälp av den här nya webbplatsen visa att Karlskoga är möjligheternas stad där det är bra att leva, bo och verka samt visa att vi är en attraktiv kommun för såvälföretagare som medborgare, säger Viktoria Cassersten,kommunikationschef på Karlskoga kommun.

På Alfrednobelskarlskoga.se finns möjlighet för både kommunen och näringslivet att annonsera jobb och berätta om allt som händer i Karlskoga. Det finns även en verktygslåda full med texter, bilder och filmer som är fria för användning för alla som vill berätta om Karlskoga.

Alfrednobelskarlskoga.se riktar sig till karlskogabor, blivande karlskogabor, företagare och alla andra som är nyfikna.

Alfrednobelskarlskoga.se är ett komplement till Karlskoga kommuns webbplats karlskoga.se.

Vill du veta mer? Finnas med på sidan? Kontakta oss!